کیت های تست دامپزشکی / کیت های تشخیص دامپزشکی

صنایع کمی وجود دارند که در آن تعیین ژنوتیپ حیاتی تر از صنعت دام تجاری است.

بیشتر بخوانید: اسکراب زنانه آستین کوتاه

اصلاح صفات مورد نظر نژادهای خاص، و همچنین کنترل انتشار عوامل بیماری زا در میان جمعیت های متراکم، همگی برای رضایت – و ایمنی – مصرف کننده مهم هستند. به همین منظور  تولید کننده روپوش بیمارستانی با تولید لباس پرسنل بیمارستان و لباس بیمار نخی  می کوشند تا از شیوع آلودگی و بیماری جلوگیری کنند.

 کیت‌های آزمایش دامپزشکی از روش‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز چندگانه (PCR) برای تعیین اصل و نسب والدین یا شناسایی ویروس‌ها و باکتری‌های موجود در حیوانات استفاده می‌کنند.

 یک کیت آزمایش معمولاً به سمت یک حیوان خاص مورد هدف قرار می گیرد و تکرارهای کوتاه پشت سر هم تترانوکلئوتیدی چندشکلی را که در گونه هدف رخ می دهد، تقویت می کند.

بیشتر بخوانید: آستین یکبار مصرف نایلونی

 در مورد پاتوژن‌های میکروبی، این کیت‌های تشخیصی معمولاً به طور گسترده‌تری به پلتفرم‌های آزمایش ویروسی و باکتریایی تقسیم می‌شوند