کیت های تست بارداری چقدر دقیق هستند؟

کیت تست بارداری به ندرت اشتباه است. بیش از 99 درصد دقیق است. بنابراین، اگر آزمایش شما منفی باشد، به این معنی است که شما باردار نیستید.

با این حال، اگر شما در اوایل بارداری خود هستید و آزمایش خیلی زود انجام می شود، ممکن است مقدار کافی hCG ادرار برای تشخیص آزمایش وجود نداشته باشد.

 

 

 

 

توصیه می شود اگر آزمایش منفی بود، اما به شدت مشکوک به بارداری هستید، آزمایش را چند روز دیگر تکرار کنید.

نمونه های نادری وجود دارد که سطح hCG به طور موقت افزایش یافته و سپس به صفر می رسد. این به عنوان “بارداری بیوشیمیایی” شناخته می شود و می تواند دلیل مثبت کاذب کیت تست باشد.

با این حال، این افزایش اولیه سطح hCG به زودی در یک “بارداری بیوشیمیایی” کاهش می یابد و منجر به منفی شدن تست بارداری ادرار می شود.

“در یک “بارداری بیوشیمیایی”، خونریزی واژینال به زودی رخ می دهد، که همزمان با “قاعدگی تاخیری” خواهد بود. به ندرت، ممکن است تومورهای تخمدانی وجود داشته باشد که hCG ترشح کند و نتیجه مثبت کاذب به اشتباه به عنوان حاملگی تعبیر شود.