نوار تست بارداری یک مرحله ای

کیت تست بارداری از وسایلی می باشد که در زمان کوتاهی جواب تست را نشان می دهد. استفاده از این وسیله از آسان ترین روش های تست بارداری می باشد.

 

 

– تست تشخیص زودهنگام : با حساسیت تنها 10mlU/ml (بیشترین میزان تست بارداری) حتی 7 روز پس از تماس قابل استفاده است .

– آسان برای استفاده : فقط نوک جاذب را در نمونه ادرار فرو کنید، آن را روی یک سطح صاف قرار دهید و نتایج فقط در چند دقیقه ظاهر می شود. یک خط به معنای منفی است، در حالی که دو خط به معنای باردار هستید.

– مقرون به صرفه : قیمت پایین. می توانید هر چند وقت یکبار که دوست دارید از آنها استفاده کنید.

نتایج با دقت بیش از 99 درصد : تست های بارداری یک مرحله ای بیش از 99 درصد دقیق هستند و همان چیزی است که توسط متخصصین زنان و کلینیک های باروری استفاده می شود.

چگونه کار می کند : تست های بارداری هورمون hCG (گونادوتروپین کوریونی انسانی) را که از اولین روزهای بارداری در ادرار یک زن باردار ظاهر می شود، شناسایی می کند. نوارهای تست بارداری یک مرحله ای نتایج دقیق و واضحی را برای احتمال بارداری می دهد.

تمام نوارهای تست بارداری یک مرحله ای به صورت جداگانه در بسته بندی آلومینیومی بسته بندی می شوند و تاریخ انقضا تا 2 سال از تاریخ خرید دارند.

مطابق با استانداردهای ممیزی کیفیت و گواهینامه تایید شده اتحادیه اروپا ساخته شده است.

دستورالعمل های دقیق برای استفاده در بسته گنجانده شده است.